Canon CLI 8C cyaan

ViaPrint Cartridge cyaan (CLI8C) MET CHIP

Slechts
CCC8CMC
!

(i.v.m. Milieuheffing zonder- of met doosje)

ViaPrint Cartridge cyaan inhoud 16ml                                   

MET CHIP       

Vanaf   5 stuks  -/- 5%
Vanaf 10 stuks  -/- 10%
Vanaf 15 stuks  -/- 15%

ViaPrint Cartridge cyaan (CLI8C)

Slechts
CCC8C
!

(i.v.m. Milieuheffing zonder- of met doosje)

ViaPrint Cartridge cyaan inhoud 16ml     

ZONDER CHIP, zie handleiding