Horen, Zien en zwijgen

Privacy statement (AVG/GDPR)

Wie zijn wij?

ViaPrint heeft als kernactiviteit het importeren en verkopen van printer gerelateerde producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we onderstaande persoonsgegevens.

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Ook moeten wij daarbij voldoen aan de eisen van de privacy regelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soort gegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • contact gegevens, uitsluitend naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

 

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten in onze onderneming:

  • het factureren en verzenden van uw geplaatste order

 

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken de volgende grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • het uitvoeren van een overeenkomst die u bent aan gegaan bij het plaatsen van uw bestelling op onze website, wij gaan er van uit dat u daarbij uitdrukkelijke toestemming verleent om de gegevens te verwerken en voor zover nodig het verstrekken van uw n.a.w. gegevens (+ e-mail om u op de hoogte te houden over de voortgang van uw order) aan bezorg diensten voor het verzenden van uw bestelling .

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie.

4.2
Als onze relatie eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaar termijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1
U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2
Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

8. Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat dit Privacy statement in de toekomst wijzigt. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9.Klachtrecht

9.1
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op.

9.2
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.


Cookies

Wij maken op onze website géén gebruik van cookies.

U heeft recht op inzage en correctie of verwijdering van uw (privé)gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in correctie of verwijdering van uw gegevens. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren.